Kidsen är ute och hoppar på studsmattan. När de springer in lämnar de dörren på vid gavel (som alltid!) varpå jag säger till dem att stänga dörren: "Julia, kan du stänga dörren? Alice är för liten och når inte." och Julia stänger. Lite senare är de ute och hoppar igen och kommer in och tro det eller ej, men de lämnar dörren på vid gavel. "Stäng dörren!" säger jag och Alice vänder sig om, lyckas dra igen dörren och säger nöjt: "Ja ka-an stänga döjjen! Nu e ja en jättestov sej!"