Förföljelsesyndromstalkning (av eng. stalking), är att tvångsmässigt smyga på och förfölja en annan person. Det kan handla om en PSYKISKT STÖRD  person som förföljer en politiker, känd person, person i sin umgängeskrets eller en för vederbörande helt obekant person. Det kan även röra sig om att kontakta en person i sådan omfattning via telefon, brev eller e-post att det uppfattas som trakasseri.

Enligt en amerikansk undersökning hade åtta procent av alla kvinnor och två procent av alla män någon gång varit utsatt för detta slag av trakasseri. Undersökningar gjorda i USA och Storbritannien visar att förövarna vanligen är män och offren vanligen är kvinnor.

Enligt BRÅ har mer än 600 000 personer i Sverige i åldern 18–79 år någon gång blivit utsatta för stalkning.

Källa: Wikipedia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ps. Sök hjälp.