Protokoll från familjerådet 20160308

Närvarande: Pappan, mamman, ettan, tvåan och trean

1) Idag vid familjerådet kom vi överens om att barnens wifi stängs av 20:00 och slås på 07:00. Fredags- och lördagskvällar har utökad wifi-tid till 21:30. 

2) Ettan och tvåan har beslutat wifi-namn och lösenord.

3) Vi beslutade att utvärdera detta med begränsad wifi-tid efter tre månader.

Vid protokollet: mamman

Kommentera

Publiceras ej